Hvad er angst?

Angst har et tanke, kropsligt og handlemæssigt udtryk. Det første man bemærker er ofte det kropslige. Symptomer som f.eks. spændinger, uro, hjertebanken, tør i munden kort åndedræt m.v. Tankemæssigt er man optaget af forestillinger om det der kan eller er gået galt. At man ikke kan slå til, som man er. De indre tanke og sansemæssige oplevelser kan føre til at man undgår bestemte situationer i den ydre verden. På sigt kan man komme længere væk fra det liv man gerne vil leve og tilværelsen bliver mindre meningsfyldt. Det kan ofte opleves ekstremt invaliderende.

De indre oplevelser kan forklares, som et alarmberedskab, der er blevet aktiveret. Beredskabet aktiverer de fysiske reaktioner og tankemæssige reaktioner. Ved overvældende angst oplever nogle det, som “black-out”, hvor man har svært ved at erindre præcist, hvad der skete, hvad man tænkte, mærkede og følte.

Der findes i litteraturen flere forskellige former for angst (diagnoser). De indre symptomer er ens og diagnoserne beskriver de situationer, som angsten udspiller sig i. Nogle former kommer meget pludseligt (eks. panikangst), andre i helt specifikke situationer, f.eks. sociale eller når man skal sige fra.

Uanset formen for angst viser flere studier, at man kan lære at håndtere det med gode resultater gennem samtaleterapi. Nedenfor er beskrevet nogle af de hyppigt forekommende former for angst.

Fobier

En fobi er angst, der hovedsageligt opstår i bestemte situationer, som ikke indeholder noget reelt faremoment. En af de typiske former for fobier er agorafobi (angst for at forlade hjemmet og opholde sig offentlige steder) og social fobi (se nedenfor). Kendetegnet for fobier, er at vi undgår de bestemte aktiviteter, der vækker angsten.

Fobier kan behandles med med samtaleterapi.

Social angst

Social angst er en reaktion på andres nærhed (typisk uvante personer) i forsamlinger. Situationen udløser de angstsymptomer; tanker, følelser og sanselige fornemmelser (se eksempler på symptomer under angst ovenfor). Konsekvensen af de indre oplevelser er ofte social isolation. Det kan være ekstremt invaliderende fordi det begrænser ens sociale netværk, uddannelsesmuligheder, arbejdsmuligheder, karriemuligheder og generelt velvære.

Social angst kan behandles med samtaleterapi.