Depression

Depression er en gennemgribende tilstand, der udover personen selv, påvirker familie-, venner- og arbejdsrelationer. I den depressive tilstand oplever man en tiltagende fornemmelse af meningsløshed og mister lysten til at tage initiativ og engagere sig i omverdenen. Interesser og beskæftigelser, som man tidligere syntes var sjove og rare forekommer ligegyldige.

Depression og symptomer

Udover en oplevelse af manglende engagement beskriver depressive klienter ofte symptomer som koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, tristhed, forandring af søvnmønster og appetit. Dens depressive tanker er ofte centeret omkring en håbløshed og devaluering af selv, der vedligeholder inaktivitet. Andre omkring den depressive vil se, at den depressive vælger aktiviteter fra og har en tendens til at isolere sig fra andre.

Depression og stress

Depression forekommer ofte efter en længerevarende periode med stress og eller angst. En almenmenneskelig forklaring er, at vores krop og sind forsøger at beskytte den stressramte mod øget stress ved at fremskynde inaktivitet med henblik på at skabe en periode med hvile. Den naturlige depressive reaktion er typisk en forbipasserende reaktion med en varighed på op til 12 måneder. I praksis kan man forkorte den depressive periode gennem terapi.

Depression, forekomst og behandling

Hvert år får omkring 10% af danskere en form for depression. Lette og moderate depressioner kan ofte behandles med gode resultater ved samtaleterapi (typisk kognitiv terapi). Svære depressioner behandles sommetider med en kombination af medicin og samtaleterapi. Forskning peger på at klienter, der modtager psykoterapi har en større mulighed for at komme sig og senere klare sig uden terapi sammenlignet med medicinsk behandling, der ofte kræver vedvarende behandling.

Depression, oplæg og forebyggelse

Center for Funktionel Psykologi tilbyder behandling og foredrag om depression målrettet pårørende, depressionsramte, behandlere og interesserede. Se mere under kurser. Herudover tilbyder vi forebyggende grupper for tidligere depressionsramte.