Hvad er eksamensangst?

De fleste oplever en form for nervøsitet forbundet med at gå til eksamen. Angst eller nervøsitet er ofte fordelagtigt, fordi den skærper vores sanser og opmærksomhed; vores krop er parat til at præstere vores bedste.

Eksamensangsten viser sig typisk allerede inden eksamen, hvor man har en tendens til at bruge uforholdsmæssigt meget tid på at forberede sig og bekymre sig om resultatet.

Symptomer på eksamensangst

De fysiologiske symptomer på eksamensangst er som ved almindelig angst. Der en række katastrofe tanker (eks. “jeg er ikke god nok”, “jeg klarer det aldrig”), kropslige fornemmelse (eks. hjertebanken, knuen i maven, tørhed i munden og fugtige hænder) og følelser (eks. skam, tristhed).

Når eksamensangst bliver en hindring

Bekymringerne kan fortsætte under selve eksamen, hvor man mister fokus på den stillede opgave og i stedet forsøger at vurdere sin indsats og forudsige resultatet inden man er færdig eller i sommetider bare oplever det, som man “lukker ned”.

Når eksamensangsten gør det vanskeligt at gå til en eksamen kan det have store konsekvenser for karriere og personligudvikling.

Eksamensangst – er det fordi jeg er dårligt forberedt?

Eksamensangst kan opstå både når man har de resourcer og den forberedelse, det kræves for at bestå eksamen såvel, som når man faktisk ikke har forberedt sig.

Kan man behandle eksamensangst?

Eksamensangst kan oftest behandles med gode resultater. Hos Center for Funktionel Psykologi vil du får redskaber og øvelser, der hjælper dig med at håndtere eksamenssituationer så du kan fokusere på at løse eksamensopgaven.