Stress

Tankemylder, udmattelse og koncentrationsbesvær er nogle, af de første og typiske symptomer på stress. Stress er også en af de belastningsreaktioner, som ofte har meget tydelige fysiske symptomer som f.eks. uro, trykken i bryst, mavepine, hovedpine.

Årsagen til stress er belastning. Det kan have mange årsager, hvor arbejdsbetingede stress ofte opstår ved ændringer i arbejdsopgaver, mængden af arbejdsbyrden, organisatoriske forandringer o.lign. Udenfor jobbet, kan stress opstå i forbindelse med familieforøgelse,  ændringer i privatlivet, søvnmangel og lignende.

Ved at fjerne stressoren / belastningen kan helingsprocessen begynde. Udfordringen for den stressramte er ofte anderkendelsen af, at der er behov for at foretage forandringer. Det kan forekomme uoverskueligt og typisk vil den stressramte tænke at “jeg burde kunne” selvom den berørte har klare symptomer på at han/ hun ikke kan.

Stress behandling og stressreduktion

Et behandlingsforløb er ofte en kombination af øvelser (eks. Mindfulness), psykoedukation og terapi. Formålet er at aflaste, forebygge og vælge et indhold, der er meningsfyldt for den enkelte.

Stress og arbejdsmarkedet

Vi kan hjælpe dig selv og arbejdsgiver med at tilpasse behandling og sygemelding så du får de bedste muligheder for at restituere. Har du været gennem en sygemelding kan vi hjælpe med at tilrettelægge optrapning af arbejdstimer på en hensigtsmæssig måde.