36 timer tværfaglig coach uddannelse i Acceptance Commitment Therapy (ACT)

Deltag i en grundig indføring i ACT målrettet tværfagligt personale, der ønsker at kunne motivere og hjælpe andre med at tackle psykologiske udfordringer.

Hent den fulde kursusbeskrivelse (PDF)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT er en evidensbaseret 3. bølge kognitiv terapiform og en videreudvikling af Skinners adfærdsterapi. Interventionsmetoden er ”almenmenneskelig” og transdiagnostisk, hvor udgangspunktet for psykiske udfordringer forklares ved klientens uvirksomme forsøg på at kontrollere det naturlige samspil mellem følelser, tanker, kropslige fornemmelser og situation. Forskning har vist, at metoden bl.a. kan anvendes til behandling af psykiske lidelser såvel som motiverende og afklarende samtaler.

Praksisnær indføring i ACT

Uddannelsen giver dig en praksisnær introduktion til Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Kursusformen er oplevelsesorienteret og giver dig mulighed for at træne konkrete interventionsøvelser og samtaleteknikker undervejs.

Tværfagligt personale

Kurset er f.eks. egnet for socialrådgivere, ergoterapeuter, sygeplejersker, fysioterapeuter, HR medarbejdere og andre der har brug for samtaleteknikker til at hjælpe med at skabe en forandring.

Kursusopbygning 9×4 timer

Kurset strækker sig over 9 dage. Modul 2-9 er forskudt således at deltageren får mulighed for at øve samtaleteknikker mellem modulerne.

Underviser

Underviser på kursus er psykolog, specialist i psykoterapi, phd og “peer reviewed ACT trainer” Max H. Bøhling. Max er ejer af Center for Funktionel Psykologi og har individuelle samtaler, samtaler i gruppe og udbyder diverse kurser og workshops i ACT.

Tilmeld ACT coaching uddannelsen

Kurset strækker sig over 9 dage. Modul 2-9 er forskudt således at deltageren får mulighed for at øve samtaleteknikker mellem modulerne.